Avaldus

MTÜ Eestimaa Sepad

Avaldus

Olen tutvunud MTÜ Eestimaa Sepad põhikirjaga

ja soovin astuda liikmeks,

Ees- ja perekonnanimi*
Isikukood*
Aadress*
Telefon*
e-post*
Tasun sisseastumis- ja jooksva aasta liikmemaksu*
Firma aadress*
Arve esitada firmale*
Avalduse kuupäev*
     

MTÜ sisseastumismaks on 13 € ja jooksva aasta liikmemaks on 13 €

Sisseastumis- ja liikmemaksu palume kanda
MTÜ Eestimaa Sepad arveldusarvele a/a 10220109861017