PROJEKTID

2016 LEADER PROJEKT

Sepatöö kui hobitegevus

Projekti maksumus: 5 492,85 
Toetuse summa: 4 943,57

Projekti üldeesmärk on propageerida sepatööd kui hobitegevust.

Otsesed eesmärgid:
On suurenenud huviliste arv, kes soovivad sepiseid valmistada hobitegevusena.
On laiendatud seppade võrgustikku erinevate valdkondade seppadega (puusepp, pottsepp, käsitöömeistrid).

Tulemid:
Toimunud on kolm suurüritust, milles on tutvustatud sepatöö erinevaid tahke (osalejaid 1600);
Toimunud on kaks seminari (osalejaid 40);
Valminud on fotonäitus „Eesti Sepikojad“;
Vähemalt neljas sepikojas üle Eesti on planeeritud avatud töötoad.

Projekti tegevused

2016 august. Projekti avaüritus Seppade päevad Kaaruka külas (20.-21.08.2016)

2017 juuli. Hiiumaa meistriklass ja käsitöö päev

2017 august. Hobiseppade kokkutulek ja seppade päevad Kaaruka külas 2017

2018 märts - Projekti käigus valmib virtuaalne näitus ja rändnäitus  „Eesti SEPIKOJAD“,  milles jäädvustatakse fotodena MTÜ Eestimaa Sepad liikmete sepikojad.

2018 aprill - Projekti lõpuseminar  Näkiallika Tööriistamuuseumis

Fotonäitus „Eesti Sepikojad“ Fotomaterjali kogumine ja näituse koostamine.